Vejleåparken
Afd. 55
Forside
Til beboerne i AAB 55 Vejleåparken

Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 10. maj 2017
                      Dette møde er aflyst og der vil i stedet blive afholdt et informationsmøde samme tid og sted.
 
Efter længere tids grundig dialog og drøftelse med boligselskabets jurister er det i dag blevet klart, at der ikke lovligt kan stemmes om et fravalg af Ishøj Fællesantenne med virkning fra 1. juni.
 
Såfremt der skal ske en udmeldelse kan det først ske ved udmeldelse inden den 1. november med to måneder opsigelse fra den 1.1.2018.

En beslutning om udmeldelse i utide vil kunne få store økonomiske konsekvenser for alle beboere og denne beslutning kan et afdelingsmøde ikke tage på det nuværende grundlag.

Vi har derfor besluttet at afdelingsmødet er aflyst og erstattes af et informationsmøde, fortsat med valg af fremtidig TV/Internet leverandør på dagsordenen.

På mødet vil bestyrelsen orientere om de seneste ugers proces og udvikling i sagen og den fremtidige proces og der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

For at få sluttet spørgsmål om hvem der skal levere tv-pakkerne en gang for alle, håber vi så mange som muligt møder op til en god saglig dialog.
 
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen for AAB 55
 
 

***************************************************************************
 
Vagttelefonen i aab 55
 
51 - 22 43 22
 
Vagttelefonen må kun bruges i tilfælde af akutte sager efter kl. 17, før kl. 17 skal man henvende sig til ejendomskontoret.

Mandag til fredag 17 - 07

Hele Weekend frem til mandag morgen kl. 07
Boligforeningen AAB - afd. 55 | Strandgården 21 | 2635 Ishøj | Mail: aab55@aab.dk