Vejleåparken
Afd. 55
Oplysninger » Husdyr

Husdyr


I afdelingen er det besluttet, at der kan opnås tilladelse til at holde husdyr. Der må kun holdes en hund eller en kat.

Hunde og katteejere skal være registrerede på ejendomskontoret. Ved registrering af husdyret, gøres andelshaveren bekendt med følgende:

  • Hunden/Katten skal altid føres i snor.
  • Hunden/Katten må ikke være til gene for de øvrige andelshavere.
  • Hundeforsikring skal fremvises ved ansøgning.
  • Udleverede hundetegn skal bæres synligt på hunden.

Andelshaveren skal skrive under på, at være gjort bekendt med ovenstående og ved overtrædelse af nævnte punkter erkende, at aftalen er misligholdt og at tilladelse til husdyrhold således inddrages.

Det er ikke tilladt, at holde dyr i et-rums hybler.

Overholdes dette ikke, må boligen fraflyttes omgående.

HUSK AT SAMLE EFTERLADENSKABER OP EFTER DIT/JERES DYR.
Som følge af medlemsmødet pr. d. 10/6-2009, er der yderligere skærpelser mht. husdyrhold.
Dette gælder husdyrhold vedr. muskelhunde.
Klik på nedestående link for at se mere.

Ejendomskontor:

Strandgården 19
2635 Ishøj
Telefon: 43 73 48 09
E-mail: aab55@aab.dk

Telefontid:
Mandag - tirsdag og torsdag - fredag: 9.00 - 11.00

Personlig henvendelse:
Onsdag: 16.00 - 17.30

Akuttelefon:

51 - 22 43 22

Brug kun akuttefonen når det er strengt nødvendigt.

Akuttelefonen er åben på hverdage fra kl. 17.00 - 07.00.
Om fredagen er akuttelefonen åben fra kl. 17.00 til mandag kl. 07.00.

Kalender

Aktiviteter i AAB afd.55
Boligforeningen AAB - afd. 55 | Strandgården 21 | 2635 Ishøj | Mail: aab55@aab.dk