Vejleåparken
Afd. 55
Oplysninger » Ansøgninger/Klageark » Klageark

Standart klage for Aab afd. 55 Vejleåparken.


Når ordensregler bliver overtrådt……
Der er ofte behov, for at lave nogle fællesregler, når mennesker lever og bor op ad hinanden. I din boligafdeling er det beboerne selv, der fastsætter de fælles regler i et ordensreglement.
Alle der bor og færdes i afdelingen er forpligtiget til at følge reglerne, og det er beboernes ansvar at sikre, at deres børn og gæster kender og efterlever afdelingens ordensregler.
Fra tid til anden, opstår der naturligvis uenigheder i relation til ordensreglementet, men ofte skyldes det, at reglerne er uklare eller uhensigtsmæssige, eller at reglerne ikke er kendt af alle. Hvis du mener, at jeres ordensreglement i boligafdelingen skal ændres eller præciseres, så kan du stille et forslag til medlemsmødet om ændringer af reglerne.
Hvis du oplever, at en eller flere beboere overtræder ordensreglementet, så kan du selvfølgelig i første omgang selv påtale problemet. Hvis det ikke hjælper, eller hvis du føler dig utryg ved situationen, så kan du indgive en klage. I denne sammenhæng skal du være opmærksom på en række forhold, som er beskrevet i det følgende.
Hvad skal man gøre, hvis man vil klage?
Tal gerne med afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret, inden du klager. Måske kan hele sagen klares med en god forklaring eller en fornuftig dialog. Overvej dette inden du klager. En formel klagesag kan være både lang og ubehagelig og ofte kan sagerne løses både hurtigere og bedre, hvis man får talt fornuftigt sammen på et tidligt tidspunkt.
Klagen skal være skriftlig og personlig.
Anonyme og mundtlige klager kan ikke behandles.
Klagen skal afleveres til ejendomskontoret eller bestyrelsen.
Flere personer kan godt klage sammen. Det vil styrke din sag, hvis du får en eller flere medunderskrivere på din klage.
Klages skal være præcis. Det skal fremgå helt klart af din klage, hvem du klager over, hvad vedkommende har gjort samt hvor og hvornår. Anvend meget gerne standart klage skema, som findes her på siden.
Du skal blive ved med at klage. Hvis din tidligere klage ikke har hjulpet, så skal du klage igen, og du må ikke vente for længe med at gøre det. Klagesager henlægges normalt efter 3 måneder og en ny klage efter f. eks 4 måneder bliver derfor ofte betragtet som en helt ny sag.
Du klager anonymt, men kun et stykke hen ad vejen. Den eller de personer du klager over, vil ikke få oplyst din identitet. Din anonymitet kan dog kun opretholdes indtil evt. behandling i boligklagenævnet eller boligretten, hvor du kan blive indkaldt som vidne.
Du kan få hjælp til at klage. Hvis du har spørgsmål, eller hvis du behøver hjælp til at formulere din klage. Eller har svært med at skrive m.m. så hjælper vi gerne med at skrive din klage på bestyrelseskontoret, onsdag mellem 17 & 18, eller på ejendomskontoret efter aftale. Herefter vil der blive taget stilling til din klage, og den vil herefter blive behandlet.
 
Her kan du finde standart klage arket.  Husk at udfylde skemaet korrekt.
Med venlig hilsen


Afdelingsbestyrelsen.

Ejendomskontor:

Strandgården 19
2635 Ishøj
Telefon: 43 73 48 09
E-mail: aab55@aab.dk

Telefontid:
Mandag - tirsdag og torsdag - fredag: 9.00 - 11.00

Personlig henvendelse:
Onsdag: 16.00 - 17.30

Akuttelefon:

51 - 22 43 22

Brug kun akuttefonen når det er strengt nødvendigt.

Akuttelefonen er åben på hverdage fra kl. 17.00 - 07.00.
Om fredagen er akuttelefonen åben fra kl. 17.00 til mandag kl. 07.00.

Kalender

Aktiviteter i AAB afd.55
Boligforeningen AAB - afd. 55 | Strandgården 21 | 2635 Ishøj | Mail: aab55@aab.dk